Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Sztum, os. Witosa 4